Sporta skolas treniņu procesa organizēšanas kārtība no 17.10.-06.11.2020.

Otrdien, 13.oktobrī Ministru kabineta ārkārtas sēdē tika pieņemti grozījumi noteikumos saistībā ar Covid-19 infekcijas ierobežojošiem pasākumiem. Sakarā ar pieņemtajiem grozījumiem Izglītības un zinātnes ministrija ir informējusi par izmaiņām sporta jomā (https://izm.gov.lv/lv/aktualitates/4309-pec-skolenu-brivlaika-7-12-klasu...). 

Pamatojoties uz Ministru kabineta veiktajiem grozījumiem noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” no 17.oktobra Tukuma Sporta skolas mācību-treniņu nodarbības audzēkņiem tiks organizētas individuāli un ārvidē. Nepieciešamības gadījumā (laikapstākļi, epidemioloģiskās situācijas pasliktināšanās u.c. faktori) mācību process var tikt uzsākts organizēt arī attālināti.

16.10.2020 - 12:11