Tumes vidusskola

G.Auziņš
J.Kožeurovs
L.Gudriniece
A.Bindemanis