Par klātienes treniņu nodarbību atsākšanu

Pamatojoties uz Ministru kabineta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" punktu 4.5.3 

Tukuma Sporta skola ar 13.maiju atsāk klātienes mācību treniņu darbu.

Klātienē organizēti sporta treniņi (nodarbības) notiek ievērojot šādus nosacījumus:

 • vienā treniņgrupā vienlaikus pulcējas ne vairāk kā 25 personas;
 • treniņa laiks – trīs stundas iekštelpās, ārpus telpām – neierobežoti;
 • nodarbību vada sertificēts treneris;
 • savstrpēja divu metru distance;
 • fiziski nepārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas;
 • audzēkņiem uz sporta bāzēm ierasties ne ātrāk, kā 15 min. pirms nodarbības sākuma un ne vēlāk, kā 10 min. pēc nodarbībām ir jāatstāj telpas;
 • uz treniņiem audzēkņiem ierasties sporta tērpā un līdzi ņemot maiņas apavus, kurus varēs pārmainīt speciāli norādītās vietās;
 • audzēkņiem vēlams ņemt savu inventāru;
 • treniņā neiesaistās bērni, kas jaunāki par 7 gadiem;
 • jāievēro sporta norises vietas pārvaldnieka un trenera norādījumi;
 • jāievēro citi sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

Grupu treneri informēs vecākus un audzēkņus par macību procesa organizāciju.

13.05.2020 - 11:18